Tjänster

Vi erbjuder: 


Rundvirkestransporter 

Transport av grus- och schaktmassor 

Lastväxlartransporter såsom maskinflytter och olika containertransporter 

Vi kan förmedla olika grus- och jordprodukter samt flis och bark 

Vi utför väggrusningar och reparationer av vägar 

Vi utför snöröjning och halkbekämpning med både hjullastare och lastbil 

Vi utför schakt- och lyftarbeten med hjullastare